Ảnh đại diện Tùng (AS7465)
Trần *** Tùng
08/04/1977
0988885***
Tp Hồ Chí Minh
tktk***@yahoo.com
Nam
*** Nguyen Thi Minh Khai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết