Ảnh đại diện Phúc (AS8992)
Trần *** Phúc
01/07/1996
0901748***
Tp Hồ Chí Minh
tranduyphuc1***@gmail.com
Nam
***, quốc hương, thảo điền
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Tư vấn pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết