Ảnh đại diện Đạt (AT2817)
Tạ Quốc Đạt
26/06/1995
0945209***
Hà Nội
datquoct***@gmail.com
Nam
*** La Thành, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Trưởng nhóm / ban
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết