Ảnh đại diện TV (AT6260)
Nam *** TV
13/06/1999
0359459***
Tp Hồ Chí Minh
namnguyenhuy***@gmail.com
Nam
***, tổ 8, KP3A, Phường long bình tân, Biên Hoà Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết