Ảnh đại diện Phát (AU0756)
Nguyễn *** Phát
21/06/1997
0357600***
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, (có thể thay đổi nơi làm việc)
nguyentanphat2***@gmail.com
Nam
Ấp Tây Huề, xã Bình Thành huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết