Ảnh đại diện Trọng (AU4919)
Lê Ngọc Trọng
29/06/1998
0362552***
Tp Hồ Chí Minh
lengoctrong2***@gmail.com
Nam
*** Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết