Ảnh đại diện Anh (AU9794)
Chiêm Võ *** Anh
04/04/1996
0931277***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, (có thể thay đổi nơi làm việc)
chiemvohunganh0***@gmail.com
Nam
khu phố ***, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Trên đại học
Đã có gia đình
Bán thời gian
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết