Ảnh đại diện Tưởng (AV1679)
Nguyễn *** Tưởng
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2018 đến hiện nay: Mới tốt nghiệp/Thực tập tại Công ty cổ phần BĐS TQM land
Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp: nói to, rõ, lưu loát.
- Kỹ năng làm việc nhóm: Đoàn kết, chủ động trong việc phân chia công việc
- Kỹ năng chuyên môn: Tương đối tốt và đang cố gắng rèn luyện trong những buổi tối đi nghe giảng ở các lớp học khác
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel® 2010 từ 2016 - 2020 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (ngành học: Luật Kinh doanh)
Mục tiêu nghề nghiệp

Học tập và phát triển bản thân về lĩnh vực tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp: kỹ năng và kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng; vận chuyển các luật định pháp luật, thương mại hợp đồng để phòng những rủi ro phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh; vận dụng quy định về hợp đồng lao động trong quản lý nhân sự tại doanh nghiệp; phấn đấu phát triển lên vị trí nhân viên chính thức của công ty.