Ảnh đại diện Hưng (AV6582)
Cao *** Hưng
30/06/1997
0839478***
Hà Nội
trunghung0***@gmail.com
Nam
Ngõ ***, phố Yên Duyên, phường Yên Sở
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
2 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết