Ảnh đại diện Le (AV7317)
*** Le
05/08/1988
0907090***
letuan.sub***@gmail.com
Nam
*** Nguyen Tri Phuong
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết