Ảnh đại diện Hiền (AW3316)
Phạm *** Hiền
03/04/1996
0964348***
Bình Dương
phamthaohienl***@gmail.com
Nam
Ấp Hiệp Hưng, xã Hiệp Xương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Dương
12 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết