Ảnh đại diện Hiếu (AW6032)
Nguyễn *** Hiếu
11/08/1999
0936509***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenthanhhieu11081***@gmail.com
Nam
*** Lạc Long Quân, phường 3, quận 11
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết