Ảnh đại diện Trọng (AX1254)
Trần *** Trọng
26/02/1992
0901003***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
trongvan3***@gmail.com
Nam
***, Bình Chiểu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
7 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết