Ảnh đại diện Hiệu (AX1704)
Nguyễn *** Hiệu
24/06/1988
0918355***
Hà Nội
nguyenvanhieu***@gmail.com
Nam
***, Linh Đàm, Hoàng Liệt Hoàng Mai, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Trên đại học
Đã có gia đình
Chuyên viên
Hà Nội
15 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết