Ảnh đại diện TÚ (AX2744)
ĐỖ ***
07/07/1991
0902838***
Tp Hồ Chí Minh
thanhtu210***@gmail.com
Nam
*** Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết