Ảnh đại diện Dũng (AX5549)
Phạm *** Dũng
13/06/2000
0983812***
Hà Nội
phamdung200***@gmail.com
Nam
*** Mạc Thị Bưởi
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết