Ảnh đại diện Thùy (AX8772)
Trần Vũ *** Thùy
02/06/1987
0909138***
Tp Hồ Chí Minh
tvathuy.le***@gmail.com
Nam
*** Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, Tp. Hcm
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

8
Trung cấp
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh doanh - Bán hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết