Ảnh đại diện Hoàng (AY0677)
Nguyễn *** Hoàng
09/04/1993
0706113***
nguyenhoang***@gmail.com
Nam
Nguyễn Thị Tầng, Phường 2
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết