Ảnh đại diện Buol (AY6363)
*** Buol
02/06/1990
0918794***
Cà Mau
yenb***@gmail.com
Nam
***
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Đã có gia đình
Trợ lý kinh doanh
Cà Mau
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết