Ảnh đại diện Hà (AY6925)
Nguyễn ***
03/08/1982
0919068***
Bắc Cạn
tuanhanguyen6***@gmail.com
Nam
Tổ *** phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

15
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Bắc Cạn
10 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết