Ảnh đại diện Tuấn (AZ2773)
Nguyễn *** Tuấn
21/06/1993
0938840***
Tp Hồ Chí Minh
Ttuannguyen2***@gmail.com
Nam
*** tân son nhi
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Trung học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết