Ảnh đại diện Hợp (AZ4758)
Tạp Hoá *** Hợp
01/07/1987
0989025***
Thanh Hóa
chungt***@gmail.com
Nam
Thôn Ngọ Tiến Lộc Hậu Lộc Thanh Hóa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

7
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Thanh Hóa
7 triệu
Khác
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết