Ảnh đại diện Thịnh (AZ5183)
Huỳnh Lê *** Thịnh
01/08/1993
0945141***
Đồng Nai
hlt.th***@gmail.com
Nam
Phường Thống Nhất
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng nhóm / ban
Đồng Nai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết