Ảnh đại diện Tuyển (AZ7394)
Đặng *** Tuyển
08/04/1981
0973622***
Bắc Ninh
dangtuye***@gmail.com
Nam
Phù Chẩn, T.x Từ Sơn, Bắc Ninh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Bắc Ninh
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết