Ảnh đại diện Huy (AZ8265)
Nguyễn *** Huy
03/10/1996
0354474***
Hà Nội, Thái Nguyên
nguyenbahuy***@gmail.com
Nam
số nhà ***, tổ 12, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, Thái Nguyên
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết