Ảnh đại diện Nghĩa (AZ9072)
Trần Nghĩa
26/06/1988
0969226***
Hà Nội
trailanglan***@yahoo.com.vn
Nam
*** Chùa Láng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Bất động sản
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết