Ảnh đại diện Vũ (AZ9599)
Đàm Xuân Vũ
18/01/2001
0385991***
Hà Nội
damvu***@gmail.com
Nam
Thôn Nam An, Xã Hồng Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên/ Có kinh nghiệm
Hà Nội
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc

Chưa cập nhật
Kỹ năng

Chưa cập nhật
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Sơ cấp)
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật tại Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật
Mục tiêu nghề nghiệp

- Được học hỏi và ứng dụng các kỹ năng, kiến thức đã tích luỹ vào thực tiễn trong lĩnh vực luật, pháp lý.
- Mong muốn làm việc gắn bó, chuyên nghiệp và phát triển bản thân