Ảnh đại diện Nguyên (AZ9969)
Dương *** Nguyên
24/06/1989
0903037***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenduong0***@gmail.com
Nam
*** Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
16 triệu
Kinh doanh - Bán hàng
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết