Ảnh đại diện Vy (ZA1541)
Phạm Thị *** Vy
24/06/1998
0963788***
Tp Hồ Chí Minh
phamthithuyvy2***@gmail.com
Nữ
Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Không yêu cầu
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết