Ảnh đại diện Thảo (ZA3462)
Lê Thị *** Thảo
26/02/1996
0372116***
Gia Lai
Haitrucle0***@gmail.com
Nữ
Tân An, Đak Pơ, Gia Lai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Gia Lai
6 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết