Ảnh đại diện Thư (ZA4197)
Trần Thị Anh Thư
07/12/2000
0962000***
Tp Hồ Chí Minh
thutta***@uef.edu.vn
Nữ
Xô Viết Nghệ Tĩnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết