Ảnh đại diện Ly (ZA6529)
Văn Thị *** Ly
27/05/1995
0935156***
Tp Hồ Chí Minh
tuyetly2***@gmail.com
Nữ
TP Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết