Ảnh đại diện Hằng (ZA6628)
Hồng Lê *** Hằng
24/02/1997
0915524***
Hà Nội
camhang240***@gmail.com
Nữ
Ngõ *** đường Bưởi
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết