Ảnh đại diện Tâm (ZA7363)
*** Tâm
30/03/1996
0977503***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
vothitam***@gmail.com
Nữ
Quận Thủ Đức - Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết