Ảnh đại diện Phi (ZA7978)
Nguyễn *** Phi
26/02/1992
0367789***
Thái Nguyên
Nguyennhatphi1***@gmail.com
Nữ
Phường Quang Trung, Thái Nguyên
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Đại học
Độc thân
Quản lý
Thái Nguyên
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết