Ảnh đại diện Dung (ZA8246)
*** Dung
30/05/1992
0778214***
Tp Hồ Chí Minh
tohongdung***@gmail.com
Nữ
Nguyễn Hữu Thọ
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Trên đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết