Ảnh đại diện Khuê (ZB0131)
Trần Thị *** Khuê
01/08/1996
0964447***
Tp Hồ Chí Minh
sary.k***@gmail.com
Nữ
Nguyễn Văn Linh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Khác
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết