Ảnh đại diện Trang (ZB2123)
Ngô Thị *** Trang
11/07/1989
0372835***
Hải Phòng
ngonhutrang1***@gmail.com
Nữ
*** Tiền PHong, Hải An, HP
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

11
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Hải Phòng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết