Ảnh đại diện Hằng (ZB2702)
Lê Thị *** Hằng
04/04/2000
0964231***
Tp Hồ Chí Minh
lethithuyhang4***@gmail.com
Nữ
*** phường 8 quận 6 TPHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Cao đẳng
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
1 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết