Ảnh đại diện Tuyền (ZB3794)
Nguyễn Ánh *** Tuyền
14/07/1996
0842808***
Tp Hồ Chí Minh
tuyen2***@gmail.com
Nữ
*** Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Dịch vụ pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết