Ảnh đại diện Vân (ZB4163)
Phan Thị *** Vân
03/04/1982
0932657***
Hà Nội
karenp***@gmail.com
Nữ
Mễ Trì
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

12
Trên đại học
Độc thân
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết