Ảnh đại diện Hường (ZB4518)
Nguyễn Thị Hường
29/06/1996
0984303***
Bắc Ninh
Nguyenhuong96u***@gmail.com
Nữ
Dương Húc- Đại Đồng- Tiên Du
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Bắc Ninh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết