Ảnh đại diện Mi (ZB5687)
Trần Thị *** Mi
24/06/1999
0326554***
Tp Hồ Chí Minh, Tây Ninh
diemmi02***@gmail.com
Nữ
*** Ấp 6, Xã Bàu Đồn, Gò Dầu, Tây Ninh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Tây Ninh
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết