Ảnh đại diện Sen (ZB5903)
*** Sen
12/07/1994
0375610***
Tp Hồ Chí Minh
lesen0***@gmail.com
Nữ
Gia Phú, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
13 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết