Ảnh đại diện Hồng (ZB9328)
Hoàng Thị *** Hồng
01/06/1997
0349884***
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk
hoangthikimhong1***@gmail.com
Nữ
*** đường Nguyễn An Ninh, phường Eatam, TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đắk Lắk
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết