Ảnh đại diện Duyên (ZC0920)
Trần *** Duyên
21/06/1998
0389102***
Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An
hongduyenk4***@gmail.com
Nữ
*** Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội, Hà Tĩnh, Nghệ An
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết