Ảnh đại diện THANH (ZC4182)
PHẠM *** THANH
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu
300 USD
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp