Ảnh đại diện Kiều (ZC6892)
Trần Thị Lệ Kiều
28/06/1990
0909576***
Tp Hồ Chí Minh
kieutra***@gmail.com
Nữ
*** Thủy Lợi, Phường Phước Long A, Q. 9
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

5
Cao đẳng
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết