Ảnh đại diện Phương (ZC8059)
Cam Thị *** Phương
24/06/1995
0784950***
Tp Hồ Chí Minh
camphuong2***@gmail.com
Nữ
Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, tp Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
11 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết