Ảnh đại diện Nhi (ZC9036)
Lương Thị *** Nhi
11/07/1999
0377172***
Tp Hồ Chí Minh
nhiluong.110***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn súy
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
1 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết